Vinkkari-verkkolehti

Isännöintiverkon oma lehti taloyhtiöiden asukkaille ja osakkaille

IV_lentopollo

Vinkkari kesä / 2018

Riidaton ja rauhallinen taloyhtiö - järjestyssäännöt ja -häiriöt

Riidaton ja rauhallinen taloyhtiö – yhteiset säännöt

11.6.2018

Taloyhtiön järjestyssääntöjen tarkoituksena on lisätä kaikkien asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta, ei kieltää tai rajoittaa normaalia elämää. Ne ovat yhtiöjärjestyksen ohella taloyhtiön sisäinen laki.

Normaalit äänet, vai häiritsevä meteli

8.6.2018

Elämisen äänet kuuluvat taloyhtiöön. Välillä taloyhtiön äänet voivat häiritä. Silloin joudutaan miettimään rajan– vetoa normaalien asumisen äänien ja häiritsevän metelin välillä.

Häiritsevä elämä ja metelöinti

8.6.2018

Jokainen voi järjestää satunnaisia juhlia kotonaan. Hiljaisuusajat ja naapurit tulee kuitenkin huomioida. Toistuva pikkutunneille jatkuva juhlinta ja öinen metelöinti eivät kuulu taloyhtiöön.

Autot omille paikoilleen

8.6.2018

Pysäköinti taloyhtiön alueella on mahdollista vain pysäköintiin osoitetuilla paikoilla. Sähköautojen lataamisesta tulee sopia taloyhtiön kanssa aina erikseen. Viherpysäköinti on kiellettyä!

Jos poltat, älä savuta muita!

8.6.2018

Nykyään yhä harvempi enää polttaa. Tupakointi taloyhtiössä ei ole yleinen, mutta sitäkin hankalampi ongelma kohdalle sattuessaan. Jos poltat, älä anna sen häiritä muita.

Hyvin käyttäytyvä lemmikki on kaikkien kaveri

8.6.2018

Lemmikeistään hyvää huolta pitävien omistajien koirat ja kissat pärjäävät hyvin myös taloyhtiössä. Koiran haukkumisesta ollaan välillä yhteydessä isännöitsijään. Lasten hiekkalaatikolle tarpeitaan tekevät kissat aiheuttavat oman ongelmansa.

Ilmoita remontista taloyhtiölle ja naapureille

8.6.2018

Oman kodin remontti on kiva ja odotettu tapahtuma. Naapuruussuhteet saattavat kuitenkin joutua koetukselle remontin aiheuttaman häiriön takia. Ilmoita remontista etukäteen ja huolehdi, ettei se häiritse muiden elämää kohtuuttomasti.

Tavaroiden säilytys

8.6.2018

Huomautusten TOP 5 listalle kuuluvat toistuvat huomautukset tavaroiden säilyttämisestä porrashuoneessa. Porrashuoneessa ei saa säilyttää mitään tavaraa. Myös huoneistossa tulee välttää tarpeettoman tavaran säilyttämistä hamstrauksesta puhumattakaan.

Häiriöstä ilmoittaminen

8.6.2018

Jos naapuri häiritsee, kannattaa siitä ensimmäisenä puhua häiriötä aiheuttavan kanssa. Jos puhuminen ei auta, ilmoitus isännöitsijälle. Järjestyshäiriöihin puututaan antamalla huomautus tai varoitus huoneiston hallintaanotosta.

Huoneiston hallintaanotto

8.6.2018

Vuosittain osa hallituksen varoituksista johtaa huoneiston hallintaanottoon. Se on aina järeä toimenpide ja rikkomuksen tuleekin olla olennainen ja häiritä merkittävästi muita.

Taloyhtiöt käräjillä

8.6.2018

Taloyhtiömaailman riidat ovat mitä moninaisimpia. Toisinaan pienetkin riidat voivat edetä korkeimpaan oikeuteen saakka.

Arki sujuu, kun tiedät, mitä taloyhtiössäsi tapahtuu

8.6.2018

Tiedottamisella vaikutetaan merkittävästi arjen sujuvuuteen taloyhtiössä. Tiedottaminen on hallituksen vastuulla.

Taloyhtiösi asukassivut

7.6.2018

Jokaisella taloyhtiöllä, SINULLA, on omat Asukassivut. Ne tarjoavat sähköisen kanavan taloyhtiösi asioihin ajasta ja paikasta riippumatta.

Asukassivut uudistuvat

7.6.2018

Uudistus tuo lisää sähköisiä palveluja. Merkittävin muutos on taloyhtiösivujen oheen tuleva jokaisen osakkaan ja asukkaan oma henkilökohtainen sivu.

Lomailijan muistilista

7.6.2018

Valmistele koti lomakuntoon. Jos olet lomasi aikana pidempään poissa kotoa, kotona kannattaa tehdä muutama etukäteisjärjestely, niin voit nauttia lomastasi turvallisin mielin.

Tietosuoja-asetus taloyhtiössä

7.6.2018

EU:n tietosuoja-asetusta GDPR:ää on sovellettu 25.5. alkaen. Se tarkentaa ja yhdenmukaistaa henkilörekisterien ylläpitoon liittyviä periaatteita. Asetus koskee myös taloyhtiöitä.

Vanhemmat vinkkarit

Taloyhtiön vuosikello

22.3.2018

Vuosikello on kätevä työkalu vuoden aikana toistuvien tehtävien suunnitteluun. Vuosikellossa hallinnon, osakkaan ja viestinnän tehtävät.

Pts – korjaustoiminnan pitkän tähtäimen suunnitelma

22.3.2018

PTS päivitetään vuosittain. Oikea ajankohta PTS:n läpikäymiselle on varhain syksyllä. Silloin tulevan… Lue koko artikkeli »

Leikkikentän turvatarkastus

22.3.2018

Leikkikentän ja -välineiden kunto talven jäljiltä tarkastetaan jo varhain keväällä. Leikkikentän tulee… Lue koko artikkeli »

Kevättalkoot

22.3.2018

Toukokuu on taloyhtiötalkoiden aikaa. Ohjelmassa on perinteisesti pihan ja yhteisten tilojen siivousta,… Lue koko artikkeli »

Piha-alueiden vastuunjako

22.3.2018

Taloyhtiössä piha-alueiden vastuunjako riippuu siitä, kuka piha-aluetta hallinnoi. Kerrostalokiinteistöissä vastuu on selkeä…. Lue koko artikkeli »

Älä jätä taloyhtiön yhtiökokousta väliin!

22.3.2018

Kevät on yhtiökokousten aikaa. Useimmissa taloyhtiöissä se ajoittuu maalis-toukokuulle. Miksi yhtiö- kokoukseen… Lue koko artikkeli »

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta

29.11.2017

KKO 2016:33 Vuokralainen vastaa aiheuttamastaan vesivahingosta. Tässä korkeimman oikeuden viime vuotisessa tapauksessa oli kyse vuokralaisen aiheuttamasta vesivahingosta. Osakkeenomistaja piti huoneistoaan vuokralla.

Käytä kylpyhuonetta oikein

29.11.2017

Taloyhtiöiden home- ja kosteusongelmat saavat usein alkunsa kylpyhuoneista, ja käyttötottumuksilla on niissä suuri merkitys. Seuraavassa on vinkkejä siihen, miten autat kylpyhuonettasi pysymään kunnossa.

Viisastutaan vahingoista

29.11.2017

Ylivoimaisesti yleisin vahinko taloyhtiössä on vesivahinko. Vuotovahinkojen korjaaminen on lähes poikkeuksetta työlästä, vakuutuksista huolimatta kallista ja vie aikaa kuukausia. Siksi on tärkeää toimia huolellisesti ja ehkäistä vahinkojen syntyminen.

Mitä tehdä vahingon sattuessa?

29.11.2017

Vahingon sattuessa tulee aina ensin ehkäistä lisävahinkojen syntyminen. Kiireellisissä tapauksissa välittömästi ilmoitus huollolle ja vasta sen jälkeen isännöitsijälle. Vesivahinkotilanteessa on pyrittävä estämään vuoto esimerkiksi sulkemalla veden tulo sulkuventtiilistä. Mikäli veden tuloa ei voida estää, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan veden leviämistä huoneistossa.

Osakkaan teettämä kylpyhuoneremontti taloyhtiön vastuulle

29.11.2017

Osakas on saanut taloyhtiöltä suostumuksen kylpyhuoneen remontointiin. Purkuvaiheessa rakenteista löydetään tehtyyn rakennustapaan nähden huomattavaa kosteutta. Taloyhtiö teetättää tarkemmat kosteusmittaukset, joiden perusteella alkuperäinen havainto todetaan paikkansapitäväksi. Rakenteet ovat vuosien saatossa kostuneet.

Parveke – taloyhtiön ja osakkaan vastuuasiat

29.11.2017

Parveke kuuluu huoneistoon ja on osakaan hallinnassa olevaa tilaa, jos parvekkeelle on kulkuyhteys vain osakehuoneistosta. Osakkaan vastuulla on pintojen kunnostuksen ohella myös parvekkeen puhtaanapito.

Ovet ja ikkunat – taloyhtiön ja osakkaan vastuuasiat

29.11.2017

Ovet ja ikkunat – taloyhtiön ja osakkaan vastuuasiat. Kuka korvaa uuden oven? Pelastuslaitos joutuu murtamaan oven hätätilanteessa. Palovaroitin hälyyttää. Hälytys oli kuitenkin turha, syynä oli vika palovaroittimessa. Vastuu ikkunoista Jos ulkolasi rikkoutuu, yhtiö vastaa sen korjaamisesta. Jos rikkoutuminen on aiheutunut osakkaan huolimattomuudesta, osakas korvaa taloyhtiölle aiheutuneen vahingon. Sisälasin rikkoutumisesta vastaa osakas.

Kylpyhuone, wc ja sauna – taloyhtiön ja osakkaan vastuut

29.11.2017

Kylpyhuone, wc ja sauna märkätiloina vaativat osakseen erityistä huolenpitoa. Kosteus- ja vuotovahinkojen korjaaminen on lähes poikkeuksetta työlästä ja kallista.

Keittiö – osakkaan ja taloyhtiön vastuut

29.11.2017

Keittiö on kylpyhuoneen ohella toinen kunnossapitovastuun kannalta merkittävimmistä kodin tiloista. Keittiössä osakas vastaa kodinkoneiden, laitteiden ja niiden liitäntäjohtojen kunnossapidosta.

Osakas vastaa huoneiston sisäosista

29.11.2017

Osakas vastaa hallitsemansa huoneiston sisäosien kunnossapidosta ja korjaamisesta niiltä osin, kun ne eivät kuulu taloyhtiön vastuulle. Myös laitteet, jotka eivät ole välttämättömiä yhtiön perusjärjestelmien toimivuudelle, ovat osakkaan vastuulla.

Taloyhtiö vastaa rakenteista, eristeistä ja perus– järjestelmistä

29.11.2017

Taloyhtiö vastaa kiinteistön julkisivusta, kiinteistön ja huoneistojen rakenteista, eristeiden ja perusjärjestelmien toimivuudesta ja kunnossapidosta, yleisten tilojen kunnosta sekä huoneiston sisäpuolisista perusjärjestelmän kiinteistä laitteista ja niiden osista. Vastuu koskee sellaisia rakenteita, eristeitä ja järjestelmiä, jotka taloyhtiö on rakennuttanut tai muuten ottanut vastuulleen.

Vastuunjako taloyhtiössä – kuka vastaa, korjaa ja maksaa

29.11.2017

Vastuunjako taloyhtiössä määrittää, kenen kuuluu vastata rakennuksen tai huoneiston osan kunnossapidosta, korjauksesta ja niistä aiheutuneista kustannuksista. Osakkaan ja taloyhtiön välisestä vastuunjaosta määrätään yleisellä tasolla asunto-osakeyhtiölain 4 luvussa. Laista poikkeavia kunnossapitovastuita voi taloyhtiökohtaisesti olla myös yhtiöjärjestyksessä.

Duunataan parveke

5.6.2017

Parveke on kesällä ihana olohuoneen jatke! Parvekkeen sisäpuolisten osien kunnossapito ja ”duunaaminen” on osakkaan omissa käsissä. Mitä kaikkea parvekkeelle voi ja ei voi tehdä ja mistä pitää ilmoittaa taloyhtiölle/isännöitsijälle?

Trampoliini taloyhtiössä

5.6.2017

Trampoliini on toivottu väline myös taloyhtiöiden pihoille. Se tarvitsee taloyhtiön luvan, ja kunnossapidosta sekä vastuista on sovittava aina etukäteen. Trampoliineja (EN 71) ei ole tarkoitettu julkiseen käyttöön, ja haasteena onkin turvallisen ja ohjeiden mukaisen käytön valvonta.

Haluatko tietää lisää, ota yhteyttä myyntiin:

Myyntipäällikkö Mika E. Raita:
+358 40 515 7427

myynti@isannointiverkko.fi

Ota yhteyttä asiakaspalveluun:

Asiakaspalvelu: +358 9 8190 550
asiakaspalvelu@isannointiverkko.fi

Lähetä meille sähköpostia ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Anna palautetta »

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat ensimmäisenä uusimmat tiedotteet ja ajankohtaiset asiat suoraan sähköpostiisi.

Käytä tarjouslaskuria!